Hệ thống website của healthvn247 , nền tảng website chia sẻ kiến thức về sức khỏe , https://healthvn247.sitey.me/ y tế hàng đầu Việt Nam. Chia sẻ cơ sỏ, địa chỉ, phương pháp, chi phí điều trị… Sđt : 0869751896. Địa chỉ : QL 46, Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ AN . Email : healthvn247@gmail.com