Hệ thống website của healthvn247 , nền tảng website chia sẻ kiến thức về sức khỏe , y tế hàng đầu Việt Nam. Chia sẻ cơ sỏ, địa chỉ, phương pháp, chi phí điều trị… Sđt : 0869751896. Địa chỉ : QL 46, Nghi Ân, TP Vinh, https://healthvn247-39.webself.net/ Nghệ AN . Email : healthvn247@gmail.com